Praktisk info

Tidsbestilling og receptfornyelser

Der henvises om onsdagen til vores online-bestilling her på vores hjemmeside.

Vær opmærksom på at vi har aftenkonsultation om onsdagen og først åbner fra kl. 16.00-18.00.

Sygesikringskort

Generelt gælder at sygesikringen betaler for klinikkens ydelser mod at patienten har præsteret en elektronisk underskrift med sit sygesikringskort – dette skal derfor ALTID medbringes.

Konsultationslængde

Der er afsat 10 minutter til en konsultation, inkl. papirarbejde. Tidsbegrænsningen bedes respekteret dels af hensyn til andre patienter dels af hensyn til praksis alm. drift, idet sygesikringens konsultationsbetaling svarer til den afsatte tid.

Kronisk sygdom

Sukkersygepatienter, hjertepatienter, patienter med kronisk lungesygdom m. fl. tilbydes en fast kvartårlig kontrol. Kontrollen er såfremt der indgår blodprøvesvar eller andre tidskrævende laboratorieundersøgelser delt i to besøg med ca. en uges mellemrum. Årsagen til denne opdeling er bl.a. at sikre svar på prøverne til læge­samtalen, så det bedste beslutningsgrundlag forefindes.

Akut sygdom

Lægeklinikken kan i hele åbningstiden kontaktes ved akut uopsættelig sygdom, anden akut sygdom vurderes og behandles efter tidsbestilling, telefonisk eller tidsbestilling ved henvendelse i klinikken.

Bevægelseshandicappede

Der er adgang til klinikken via elevator.

Parkeringsforhold

Klinikken benytter centerets parkeringspladser (husk P-skive, max 3 timer).

Tolkning af blodprøve svar

GV er grænseværdierne i dit svar:B-Neutrofilocytter = infektionstal
B-Lymfocytter = infektionstal
B-Monocytter = infektionstal
B-Eosinofilocytter = infektionstal
B-Basofilocytter = infektionstal
B-Hemoglobin = Blodprocent
B-Leukocytter = infektionstal
P-Amylase = enzym
P-Creatininium = nyrefunktion
P-CRP (C-Reaktivt Protein) = infektionstal
P-Kalium = salt
P-Natrium = salt
P-ALAT (Alanin-aminotr.) = levertal
P-Basisk Phosphatase = levertal
P-Glukose = sukker
Hb(B)-Hæmoglobin A1c (IFCC) =Langtidssukker
B-Hemoglobin A1C (DCCT) = Langtidssukker
B-Trombocytter = blodplader
P-B12 (Cobalaminer) = B 12 vitamin
P-Folat = B 6 vitamin/ folinsyre
P-Glukose,middel (fra HbA1c) = Sukkergennemsnit
P-Cholesteroler = kolesterol
P-Cholesterol, HDL = Kolesterol
P-Cholesterol, LDL = Kolesterol
P-Cholesterol, VLDL = Kolesterol
P-Triglycerid = Kolesterol
P-Koagulation (II+VII+X) = INR
P-25-Hydroxy-vitamin D3 + D2 = D vitamin
P-LD (Lactat-dehydrogenase) = Levertal
P-PSA, Prostataspecifikt Antigen total = ProstataPt-U-Albumin / U-Creatinin, Ratio = Nyrepåvirkning af BT
U-Albumin = Nyrepåvirkning af BT
U-Creatininium Nyrepåvirkning af BT

Rejsevaccinationer:

Vær i god tid op til over en måned før afrejse for visse vaccinetyper.
Nogen skal gives flere gange.
Rådfør dig med lægen.
Orientering kan også søges på Seruminstituttet vedr. udlandsrejser.

Herudover kommer den enkelte vaccines indkøbspris dagspris pr. dosis ved Seruminstituttet:
Leverbetændelse A (hawrix1440)
Leverbetændelse B (Engerix)
Leverbetændelse A+B (Twinrix)
Tyfus som 3 kapsler
Japansk hjernehindebetændelse
Meningitis A+C
Meningitis C
Polio
Gul feber
Kungehindebetændelse (pneumokok)
Tbe .
HPV (Human papiloma virus)
Difteri-tetanus (stivkrampe)
Gul feber vaccination Klinikken er godkendt som autoriseret vaccinationscenter for gul feber.
Vaccination mod lungebetændelse tilrådes af Sundhedsstyrrelsen til følgende grupper: Personer med fjernet milt, personer med kronisk
Hjerte-, lunge-, lever- og nyresygdom, personer med sukkersyge. Desuden til personer over 65 år, især de der tidligere har haft
Lungebetændelse og sidst til personer med nedsat immunforsvar.

 

Undersøgelser lægeklinikken bl.a. udfører

  • Direkte bestemmelse i eget laboratorie af blodsukker, CRP.
  • Hjemmeblodtryk (instruktion og udlåning af app.)
  • Lungefunktionsundersøgelse dels ved alm. peakflow, dels ved avanceret spirometri.
  • Allergiudredning via blodprøve.
  • Urindyrkning.
  • Hudbiopsier (hudprøver til mikroskopisk og kemisk undersøgelse).