Status november 2015

Rækkefølgen for invitation er valgt tilfældigt for at sikre, at alle borgere behandles lige. Det er ikke muligt at invitere dig før tid, da dette foregår automatisk. Der er valgt en 4-årig udrulning af screeningsprogrammet. I løbet af de første fire år skal alle borgere mellem 50 – 74 år være tilbudt screening første gang. Herefter tilbydes screening hvert andet år indtil borgeren fylder 75 år.

Fylder du 50 eller 75 år vil det være således, at du vil blive inviteret  en måned før du fylder 50 eller 75 år, hvis du ikke tidligere er inviteret.

Du kan se en omtrentlig dato for, hvornår du vil blive inviteret på Sundhed.dk – følg nedenstående vejledning:

  • Log ind med nøglekort på Sundhed.dk
  • Vælg fanen: Mine registreringer.
  • Vælg underfanen: Mine screeninger og vent til nedenstående fremkommer.
  • Status for tarmkræftscreening og her kan du se forventet invitation.

Vær opmærksom på, at tiden kan ændres som følge af justeringer på grund af ferie med videre.